YOU ARE HERE: HOMEحداکثر اندازه فایلی که می توانم از طریق FileManager آپلود کنم چقدر است

حداکثر اندازه فایلی که می توانم از طریق FileManager آپلود کنم چقدر است

هیچ محدودیتی برای حداکثر اندازه فایلی که شما می توانید در پنل خود آپلود کنید وجود ندارد، با این حال توصیه می‌شود فایل‌های بزرگ‌تر از 50 مگابایت را از طریق ابزارهای FTP مانند Filezilla ارسال نمایید.