12,000تومان
شش ماهه
US-SSD1
فضا (درایو SSD)
200 مگابایت
پهنای باند ماهیانه
10 گیگابایت
تعداد حساب ایمیل
نامحدود
تعداد دیتابیس
نامحدود
تعداد ساب دامنه
نامحدود
تعداد پارک دامنه
نامحدود
دامنه اظافه
1 عدد
نصب رایگان cms
دارد
پشتیبانی
24 ساعته
وب سرور
لایت اسپید
بک آپ
روزانه
قیمت ماهیانه
ندارد
قیمت سه ماهه
ندارد
قیمت شش ماهه
12,000 تومان
قیمت سالیانه
20,000 تومان
قیمت دو ساله
38,000 تومان
5,000تومان
ماهانه
US-SSD2
فضا (درایو SSD)
500 مگابایت
پهنای باند ماهیانه
20 گیگابایت
تعداد حساب ایمیل
نامحدود
تعداد دیتابیس
نامحدود
تعداد ساب دامنه
نامحدود
تعداد پارک دامنه
نامحدود
دامنه اظافه
2 عدد
نصب رایگان cms
دارد
پشتیبانی
24 ساعته
وب سرور
لایت اسپید
بک آپ
روزانه
قیمت ماهیانه
5,000 تومان
قیمت سه ماهه
12,000 تومان
قیمت شش ماهه
20,000 تومان
قیمت سالیانه
32,000 تومان
قیمت دو ساله
60,000 تومان
7,000تومان
ماهانه
US-SSD3
فضا (درایو SSD)
1024 مگابایت
پهنای باند ماهیانه
100 گیگابایت
تعداد حساب ایمیل
نامحدود
تعداد دیتابیس
نامحدود
تعداد ساب دامنه
نامحدود
تعداد پارک دامنه
نامحدود
دامنه اظافه
5 عدد
نصب رایگان cms
دارد
پشتیبانی
24 ساعته
وب سرور
لایت اسپید
بک آپ
روزانه
قیمت ماهیانه
7,000 تومان
قیمت سه ماهه
19,000 تومان
قیمت شش ماهه
32,000 تومان
قیمت سالیانه
50,000 تومان
قیمت دو ساله
95,000 تومان
10,000تومان
ماهانه
US-SSD4
فضا (درایو SSD)
2048 مگابایت
پهنای باند ماهیانه
100 گیگابایت
تعداد حساب ایمیل
نامحدود
تعداد دیتابیس
نامحدود
تعداد ساب دامنه
نامحدود
تعداد پارک دامنه
نامحدود
دامنه اظافه
5 عدد
نصب رایگان cms
دارد
پشتیبانی
24 ساعته
وب سرور
لایت اسپید
بک آپ
روزانه
قیمت ماهیانه
10,000 تومان
قیمت سه ماهه
27,000 تومان
قیمت شش ماهه
50,000 تومان
قیمت سالیانه
85,000 تومان
قیمت دو ساله
161,500 تومان
20,000تومان
ماهانه
US-SSD5
فضا (درایو SSD)
5000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه
400 گیگابایت
تعداد حساب ایمیل
نامحدود
تعداد دیتابیس
نامحدود
تعداد ساب دامنه
نامحدود
تعداد پارک دامنه
نامحدود
دامنه اظافه
10 عدد
نصب رایگان cms
دارد
پشتیبانی
24 ساعته
وب سرور
لایت اسپید
بک آپ
روزانه
قیمت ماهیانه
20,000 تومان
قیمت سه ماهه
50,000 تومان
قیمت شش ماهه
85,000 تومان
قیمت سالیانه
140,000 تومان
قیمت دو ساله
266,000 تومان