سرور مجازی آمریکا

انتخاب بسته سرور مجازی متناسب با نیاز و بودجه شما

US-4GB
 • CPU 2 Core
 • Memory 4GB
 • Space 80GB
 • Traffic Unlimited
 • VMware Virtualization
 • Connection 1Gbit
US-2GB
 • CPU 2 Core
 • Memory 2GB
 • Space 60GB
 • Traffic Unlimited
 • VMware Virtualization
 • Connection 1Gbit
US-1GB
 • CPU 1 Core
 • Memory 1GB
 • Space 30GB
 • Traffic Unlimited
 • VMware Virtualization
 • Connection 1Gbit
US-512MB
 • CPU 1 Core
 • Memory 512MB
 • Space 10GB
 • Traffic Unlimited
 • VMware Virtualization
 • Connection 1Gbit