سرور مجازی المان - KVM

انتخاب بسته سرور مجازی متناسب با نیاز و بودجه شما

پلن اول


شروع از   30,000تومان
ماهانه

   1 هسته پردازنده

   2 گیگ رم سرور

   50 گیگ فضا

   نامحدود ترافیک

   KVM مجازی ساز

   المان / هتزنر دیتاسنتر

   1 گیگابیت پورت سرور

پلن دوم


شروع از   40,000تومان
ماهانه

   2 هسته پردازنده

   4 گیگ رم سرور

   80 گیگ فضا

   نامحدود ترافیک

   KVM مجازی ساز

   المان / هتزنر دیتاسنتر

   1 گیگابیت پورت سرور

پلن سوم


شروع از   60,000تومان
ماهانه

   3 هسته پردازنده

   6 گیگ رم سرور

   150 گیگ فضا

   نامحدود ترافیک

   KVM مجازی ساز

   المان / هتزنر دیتاسنتر

   1 گیگابیت پورت سرور

پلن چهارم


شروع از   90,000تومان
ماهانه

   4 هسته پردازنده

   8 گیگ رم سرور

   200 گیگ فضا

   نامحدود ترافیک

   KVM مجازی ساز

   المان / هتزنر دیتاسنتر

   1 گیگابیت پورت سرور